עובד זר סיעודי

עובד זרקשישים הזקוקים למטפל סיעודי לפחות במשרה מלאה, שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט קשישים באשפוז יום או קשישים המתגוררים במסגרת דיור מוגן ללא שירותי סיעוד), זכאים לפי התקנות של הביטוח הלאומי לקבלת היתר העסקת עובד זר, אם הם אכן עומדים בקריטריונים הרלוונטיים שאת חלקם נזכיר במאמר שלפניכם.

לפני שנפתח בדברים יש לציין כי אם שני בני זוג המתגוררים באותה הדירה עומדים בתנאי הזכאות, באפשרותם להעסיק זוג עובדים במקביל.

תנאי הזכאות לקבלת היתר להעסקת עובד זר סיעודי

 • מבוטח שהגיע לגיל הפרישה יוכל להעסיק עובד זר כל עוד הוא מתגורר בקהילה ועונה על אחד מהקריטריונים הבאים:
  • צבירה של 4.5 נקודות תלות לפחות במבחן ADL או צבירה של ארבע נקודות תלות ונקודה נוספת שניתנה לו כיוון שהוא מתגורר לבדו.
  • בבדיקה להערכת תלות שנערכה למבוטח במסגרת תביעה שהגיש לקבלת גמלת סיעוד הוא נמצא זכאי להשגחה חלקית, כלומר צבר חצי נקודה לפחות בסעיף ה"השגחה" ונקודה נוספת שהוענקה לו משום שהוא חי בגפו.
  • המבוטח נמצא זכאי לגמלת סיעוד רמה ג' או גמלת סיעוד רמה ב' לפי החלטת ועדת ערר מטעם המוסד לביטוח לאומי שדנה בערעור שהגיש המבוטח בנוגע לגמלת סיעוד. במקרה הזה ההיתר יינתן גם ללא מבחן תלות.
  • אם המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה לגמלת סיעוד על רקע הכנסות גבוהות, מבחן התלות ייערך באמצעות אגף ההיתרים במסגרת הגשת הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
 • מבוטח מעל גיל תשעים שצבר לפחות ארבע נקודות במבחן התלות זכאי לקבל היתר העסקה.
 • נכי צה"ל ונכי פעולות איבה – בתנאי שנמצאו זכאים לשבע עשרה שעות ליווי לכל הפחות מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי או מטעם וועדת מלווים במשרד הביטחון.
 • נכי עבודה המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי ברמה של "סיעודי" או "תלוי בזולת".

יש לציין כי ישנם קריטריונים ותנאים נוספים המתייחסים למצבים מיוחדים או חריגים המפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי, כשבין היתר מדובר על קשישים המתגוררים עם קרוב משפחה הסובל מנכות, על מבוטחים הסובלים ממחלה קשה או מחלה ממארת ועוד.

קבלת ההיתר מיחידת ההיתרים (ענף הסיעוד)

 • כשמגישים בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר, יש למלא באופן יסודי ולהגיש את הטפסים הבאים:
  • הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
  • התחייבות מעסיק.
  • בקשה להארכת היתר קיים או לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
  • את הטפסים ניתן להוריד מאתר רשות האוכלוסין וההגירה שבו ניתן גם למצוא הנחיות בנוגע לאופן הנכון שבו יש למלא את הטפסים השונים.
 • לצד הטפסים שהוזכרו לעיל, יש לצרף לבקשה מספר מסמכים נוספים להלן:
  • צילום ברור של תעודת הזהות (כולל הספח).
  • אם המטופל לא מסוגל למלא את החובות הבסיסיים שלו כמעסיק, כלומר לשלם משכורת, לחתום על חוזה וכיוצא באלה, עליו להגיש בנוסף גם צילום של תעודת הזהות של המעסיק.
  • יש לצרף אישור אפוטרופסות אם בית המשפט הכריז על המבוטח כחסוי.
  • אם מדובר בנכה צה"ל, נכה כתוצאה מפעולת איבה או נכה עבודה, יש לצרף גם את אישור הזכאות הרלוונטי.
 • אישור על תשלום האגרה: הן אם מדובר במעסיק המבקש להאריך את ההיתר הקיים, והן אם מדובר בבקשה ראשונה לקבלת היתר, יש לשלם אגרה בגובה של 310 ₪. את התשלום ניתן לבצע באתר של שירות התשלומים הממשלתי או בדואר. שימו לב – בקשה שתגיע ללא אישור תשלום, תוחזר לשולח.
 • ישנה חשיבות עליונה לצרף צילום של אשרת השהייה של העובד אם מדובר בבקשה להארכת ההיתר הקיים.
 • אין לשלוח את הבקשה דרך הפקס, אלא רק למסור אותה במשרדי יחידת ההיתרים – ענף הסיעוד או לשלוח אותה ליחידת ההיתרים בדואר. ההחלטה שתתקבל בענף הסיעוד בנוגע לאישור או דחיית הבקשה תתקבל תוך זמן קצר בדואר רשום.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715459

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר